Elektrownia Jądrowa: powstała Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Autor: GWE24.pl • 30 lipca 2015 16:29 • 0 • Oceń: 0

Budowa polskiej elektrowni jądrowej osiągnęła kolejny, ważny etap. Powstał KIP, czyli oficjalny dokument przedstawiający w sposób kompleksowy podstawowe założenia planowanej inwestycji. Inwestor pod koniec lipca zorganizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych poświęcone zapisom dokumentu.

2015-09-25_2014.06.22_zbior_danych_terenowych_nfos.jpg

KIP, czyli Karta Informacyjna Przedsięwięzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia. Inwestor, czyli PGE EJ 1 musi stworzyć taki dokument, gdyż elektrownia jądrowa należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jej realizacja powinna być więc poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia ma także duże znaczenie w strategii dialogu społecznego inwestora elektrowni jądrowej.

- Opracowanie to jest pierwszym oficjalnym dokumentem, przedstawiającym w sposób kompleksowy, podstawowe założenia planowanej inwestycji. Chcemy przedyskutować zawarte w nim informacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – mieszkańcami, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi. Robimy to z własnej inicjatywy, chcemy bowiem zapewnić wszystkim dostęp do pełnej informacji o poszczególnych etapach projektu – podkreśla Maciej Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w PGE EJ 1.

W KIP inwestor przedstawił znane mu na obecnym etapie informacje o planowanym przedsięwzięciu, uwarunkowaniach środowiskowych jego realizacji, możliwych oddziaływaniach na środowisko. Znajdują się tam także informacje o zakresie i metodykach programu badań środowiskowych, które zostaną wykonane przed rozpoczęciem oceny oddziaływania, zakresie i metodyce wykonania oceny oddziaływania i raportu o oddziaływaniu oraz planowanych działaniach mających na celu zapewnienie transparentności i udziału zainteresowanych stron w ocenie oddziaływania.

Inwestor elektrowni jądrowej pod koniec lipca zorganizuje spotkania informacyjne z okolicznymi mieszkańcami. Pierwsze z nich zapowiedziano na poniedziałek 27 lipca o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kopalinie. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce dzień później o godzinie 18.00 w miejscowości Brzyno, także w miejscowej świetlicy.

Kalendarium działań

III kw. 2015 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i określenie zakresu Raportu OOS

I kw. 2016 r. – rozpoczęcie badań na potrzeby Raportu OOS

I kw. 2017 – zakończenie badań na potrzeby Raportu OOS

III kw. 2018 – złożenie Raportu OOS do GDOŚ

 

O elektrowni w KIP

Przedsięwzięcie polega na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3500 MWe. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem energii jądrowej.

Inwestycja może być realizowana na obszarze gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa w województwie pomorskim, w wybranej w ramach oceny oddziaływania na środowisko lokalizacji. Na terenie tych gmin, na obecnym etapie, rozważane są 3 warianty lokalizacyjne dla elektrowni jądrowej, objęte oceną oddziaływania na środowisko: Żarnowiec, Choczewo, Lubiatowo-Kopalino.

W kolejnych krokach PGE EJ 1 złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i ustalenie zakresu Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko do Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska. KIP będzie stanowiła załącznik do wniosku. Po określeniu zakresu Raportu, inwestor podejmie niezbędne badania lokalizacyjne i środowiskowe. Na podstawie wyników badań lokalizacyjnych i środowiskowych inwestor opracuje Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Zostanie w nim wskazana preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej. Nastąpi to w 2017 r. Pozostałe rozważane lokalizacje mogą zostać przedstawione jako warianty alternatywne.

Wszystkie rozważane lokalizacje, były przedmiotem wielokryterialnej analizy oceniającej możliwości techniczne, środowiskowe, społeczne, gospodarcze zlokalizowania elektrowni jądrowej, wykonanej przez Spółkę w roku 2011. Wszystkie lokalizacje były także wskazane w rządowym dokumencie „Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”, który był przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 


Opinie

* pola wymagane
Uwaga! Publikowane poniżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. GWE24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz jest obraźliwy, wulgarny lub łamie inne normy, prosimy zgłosić naruszenie.
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02