Zamknij
REKLAMA

Kopalnie w Gminie Puck?

09:58, 13.11.2017 | Anna Kłos (W oparciu o inf. KGHM)
REKLAMA
Skomentuj
fot. KGHM

Komisja Europejska na początku października br. wydała decyzję, że udzielenie w 2014 r. KGHM Polska Miedź S.A. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka nie stanowi pomocy państwa. To może stać się prawdziwą rewolucją gospodarczą dla Gminy Puck, na której terenie leżą te złoża, a także dla miasta Pucka i całego rejonu.


KGHM ma koncesję, przyznaną do 2019 r., na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka, wraz z prawem pierwszeństwa w uzyskaniu prawa użytkowania górniczego Spółka Darley Energy Poland, która także starała się o tę koncesję, w lutym 2015 r. zaskarżyła w Komisji Europejskiej decyzję polskiego Ministerstwa Środowiska o utrzymaniu koncesji dla koncernu KGHM, zarzucając Polsce dyskryminację przy przyznawaniu koncesji.
Argumentacja Komisji Europejskiej
Komisja Europejska podkreśliła, że zgodnie z prawem polskim, złoża soli potasowej należą do państwa, a ich poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie może odbywać się tylko po uzyskaniu koncesji od państwa. W państwach członkowskich UE koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin udziela z reguły państwo ze względu na regulacyjny charakter tego procesu, który można sklasyfikować jako wykonywanie uprawnień organu publicznego, kryteria wyboru zostały ustalone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów krajowych i były zgodne z praktyką decyzyjną organu koncesyjnego, czyli Ministerstwa Środowiska i orzecznictwem polskich sądów. Zatem KE uznała, że udzielenie koncesji KGHM nie stanowi niedozwolonej pomocy państwa.
Co dalej?
Koncesja, przyznana spółce w październiku 2014 r. na pięć lat, zakłada realizację prac i robót geologicznych w kilku etapach. Dotychczas KGHM Polska Miedź wykonał badania geofizyczne, analizę danych archiwalnych oraz rozpoczął prace wiertnicze, a także wykonał analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża. Zaplanowano wykonanie łącznie pięciu otworów. Dotąd KGHM wykonał jeden odwiert, który pozwolił na określenie ciągłości złoża i wykonanie odpowiednich analiz. Wyniki są obiecujące. Jeszcze do końca tego roku ma zostać wykonany drugi odwiert, a na początku 2018 roku planowane jest wykonanie trzeciego. Wyniki odwiertów są na bieżąco analizowane i na ich podstawie podejmowane są decyzje odnośnie kolejnych działań.

(Anna Kłos (W oparciu o inf. KGHM))
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone