Zamknij
REKLAMA

Konwent starostów o finansowaniu oświaty. Spotkanie w Starogardzie

09:32, 30.10.2017 | Anna Kłos
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Powiat Starogardzki

Obrady Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego odbywały się 27 października br. w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim. Prowadzącym naradę był jego przewodniczący – Mirosław Czapla (starosta malborski).

Przywilejem gospodarza jako pierwszy głos zabrał Leszek Burczyk – starosta starogardzki. Przekazał najważniejsze fakty dotyczące powiatu, optymistyczne dane odnośnie gospodarki i poinformował, że głównym problemem miasta i okolic jest brak obwodnicy miejskiej. Projekt był już na liście podstawowych inwestycji drogowych w roku 2015, ale po zmianie władz państwowych spadł z niej na listę rezerwową z numerem 135, więc niewielka jest nadzieja na realizację, mimo że Starogard jest w ciągu drogi krajowej nr 22, tzw. berlinki, która jest już remontowana i unowocześniana na różnych odcinkach. Szykuje się zatem "berlińskie" wąskie gardło. P. Starosta przypomniał też akcje prospołeczne, organizowane przez starostwo wraz z władzami miasta, czyli: „Kociewie kojarzy się z naturą”, „Pudełko Życia”, program PAD – powszechnego dostępu do defibrylatorów AED, wymienił cykl szkoleń z pierwszej pomocy "Czuję, widzę, słyszę, ratuję” oraz Targi Edukacyjne.

Podczas Konwentu powrócono do sierpniowego huraganu z nawałnicą, który spustoszył część powiatów woj. pomorskiego.
- Bardzo dziękuję za pomoc – mówił starosta chojnicki Stanisław Skaja. - Myślę, że obojętnie który powiat zostanie w przyszłości dotknięty podobną tragedią, zawsze będzie mógł liczyć na innych. To świadczy o tym, że samorządy dają radę. W takich chwilach możemy się wspierać.
Dziękowała również Alicja Żurawska – starosta kościerski. Szczególnie za pomoc finansową udzieloną przez starostę starogardzkiego oraz P. Starostę Wejherowską Gabrielę Lisius.
Do podziękowań dołączyła się Janina Kwiecień – starosta kartuski, przedstawicielka Konwentu Pomorskiego w Związku Powiatów Polskich (w randze wiceprezesa). Oznajmiła, że powiaty polskie przekazały na rzecz poszkodowanych 5,5 mln zł, a wszystkie jednostki samorządowe 15 mln zł.
Starostowie dyskutowali o bieżących problemach
Informacje na temat projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz o zmianach w Karcie Nauczyciela przedstawiła Katarzyna Liszka – Michałka – ekspert Związku Powiatów Polskich. Tak się złożyło, że tego samego dnia projekt ten stał się już ustawą, ponieważ został przyjęty przez Sejm i skierowany do Senatu.
Przepisy dotyczące przyznawania dotacji samorządom będą uszczelnione, wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych ujednolicony, a ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona-zdecydował Sejm.
Ustawa dotyczy m.in. zmian w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji: podręcznikowej, przedszkolnej, dotacji dla szkół dla dorosłych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W projekcie znalazły się też propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela.
Zgodnie z projektem, wydłużona zostanie podstawowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli z 10 do 15 lat, ale będzie możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. Wprowadzony zostanie też nowy dodatek – za wyróżniającą pracę, nazwany potocznie "500 plus dla nauczycieli".Będzie przysługiwał nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy. Dodatek ten miałby wynosić 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele mogliby go otrzymać po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał on dopiero od 1 września 2022 r. Od 1 września 2020 r. ma on wynosić 3 proc. kwoty bazowej, a od 1 września 2021 r. - 6 proc. W Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że w 2020 r. dodatek wynosiłby 95 zł, w 2021 r. - 190 zł, a w 2022 r. - 507 zł.
W projekcie przewidziano też zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie, jak dotychczas, lekarz pierwszego kontaktu.
MEN chce, by projektowana ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r., część przepisów ma obowiązywać wcześniej-z chwilą ogłoszenia, 14 dni po dniu ogłoszenia, a część później-od 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. i od 1 września 2020 r.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchali obecni dr. n. Fiz. dr. h. c. Jerzego Janickiego z Instytutu Badań Fizykomedycznych, który przedstawił program diagnostyki i wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej serca, będącej najczęstszą przyczyny zawałów. Oferował on placówkom medycznym samorządów lokalnych fizyczny model badania elektrycznej pracy serca, sporządzany w oparciu o badania EKG. Jak ogólnie wiadomo, schorzenia serca, w tym zawały, są w czołówce przyczyn zgonów, zdarzają się niespodziewanie i w 50% dotyczą osób w wieku produkcyjnym. Analiza zwana SATROECG pozwala konkretną osobę ostrzec w porę o aktualnym stopniu zagrożenia, dzięki czemu mogłaby ona w porę podjąć leczenie zapobiegawcze.
Regionalny Plan Działania na rzecz zatrudniania na rok 2018, oraz Założenia regionalnego programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2018 roku przedstawiła Joanna Witkowska – dyr Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Okazuje się, że w związku z obniżającą się stopą bezrobocia i pojawiającym się problemem braku pracowników, konieczne jest zmobilizowanie rezerw społecznych w postaci osób długotrwale bezrobotnych oraz tzw. młodych emerytów. Służy temu m. in. projekt „Kierunek na pracę”.
O stabilnym zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w administracji i służbie publicznej mówili przedstawiciele Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrelacjonowali też sprawę pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r., oraz zmiany zasad funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej po 1 stycznia 2018 r.
Na zakończenie gospodarze zaprosili do zwiedzenia browaru, który jest częścią kompleksu hotelowego REN. Następny Konwent zaplanowano w styczniu 2018 w Bytowie.

(Anna Kłos)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone | 2018