Zamknij

Fabryka Kultury

Łąkowa 59 A, 84-240 Reda
58 736 28 28

O nas

Miejski Dom Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektoraMiejskiego Domu Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.Nowa siedziba MDK-u mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego "Koksik" i została nazwana Fabryką Kultury.Miejski Dom Kultury w Redzie, czyli Fabryka Kultury - jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.Zgodnie ze statutem MDK w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.MDK w Redzie jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim -wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.MDK w Redzie realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.


© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone