Zamknij

Urząd Gminy Łęczyce

Długa 49, 84-218 Łęczyce
58 678 92 14

O nas

Działania samorządu mające na celu rozwój gminy wymagają planowania perspektywicznego oraz koordynacji działań. Są to działania o różnym zakresie i tematyce prowadzone przez wiele lat przez władze samorządowe gminy we współdziałaniu ze społecznością lokalną. Aby zachować ciągłość i kontynuację wymagają one oparcia o planowanie strategiczne, wyznaczające główne cele podejmowanych działań.Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy ma na celu określenie posiadanych zasobów, głównych problemów wraz ze sposobem ich rozwiązywania w perspektywie wieloletniej. Cele Strategii określone są w sposób ogólny, tylko w pewnym zakresie uszczegółowienia. Stanowią one podstawę do opracowania bardziej szczegółowych planów branżowych oraz prac Wójta i Rady Gminy Łęczyce w kolejnych kadencjach.


© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone