Zamknij

O nas

 Firma  Radiologica Net Pytlewski & Ryterski Spółka Jawna powstała w 2008 r. i jest powiązana (poprzez swoich właœcicieli) z firmą " Radiologica" Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie.

      Od lipca 2009 roku placówka funkcjonuje jako Podmiot Leczniczy Radiologica Net Pytlewski& Ryterski Spółka Jawna z jednostką organizacyjną NZOZ Radiologica Net Pytlewski & Ryterski, 84-230 Rumia, ul. Kombatantów 7.

      Istotą komfortu Pacjenta jest przede wszystkim jego subiektywny odbiór jakoœci œświadczonej usługi. Efektem dążenia do doskonałoœci w tym obszarze, w placówce wprowadzono System Zarządzania Jakoœścią, oparty na szeregu norm i potwierdzony certyfikatem jakoœści PL-EN ISO 9001:2009.


© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone