Zamknij
REKLAMA
- sporządzanie planu rzeczowo-finansowego - nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi - przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów - prowadzenie rejestrów obrotów materiałowych
StPr/22/2139
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 150 PLN

- przygotowywanie projektów planów rzeczowych oraz rzeczowo-finansowych wydatków budżetowych na podstawie wyciągu z plany finansowego jednostki - dokonywanie zmain w ukłądzie wykonawczym sekcji sprzetu infrastruktury - sporządzanie sprawozdań
StPr/22/2140
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
wynagrodzenie od od 3 150 PLN

- prowadzenie obowiązujących w służbie mundurowej rejestrów - prowadzenie kart wyposażenia osobistego zołnierzy zawodowych oraz pracowników - prowadzenie i kompletowanie bieżącej dokumentacji
StPr/22/2141
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
wynagrodzenie od od 3 150 PLN

Wymiana, naprawa, montażi konserwacja instalacji oświetleniowej i elementów oświetlenia w tym żarówek, świetlówek, lamp, lampek.wymiana , naprawa i konserwacja instalacji wody i centralnego ogrzewania, regulacja drzwi i okien, prace ślusarskie, w tym montaż i regulacja zamków. Praca w terenie.
StPr/22/2162
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Przeszkolenie w zakresie BHP, zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy, zapoznanie sie z obiegiem dokumentacji w ARiMR oraz z KPA, obsługa sprzętu biurowego, , pomoc podczas przyjmowania wniosków, pomoc w archiwizacji, pomoc w zakresie czynności związanych z przyjmowaniem oraz dystrybucją korespondencji.
StPr/22/2163
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Przygotowywanie, zakładanie i bieżąca obsługa akt postepowań prowadzonych w kancelarii, bieżąca obsługa poczty, przygotowywanie projektów pism ich wydruk oraz wysyłka, udział w czynnościach egzekucyjnych/terenowych w charakterze protokolanta, zlecone prace biurowe.
StPr/22/2165
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu: substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych i kosmetycznych, detergentów; - kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie prekursorów narkotyków kategorii 2 i kategorii 3, legalnego wykorzystania nowych substancji psychoaktywnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych; - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób związanych z warunkami pracy; - przygotowywanie projektów dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. Docelowo umowa o pracę na cza nieokreślony. Miejsce wykonywania pracy - teren powiatu wejherowskiego. Wysokość wynagrodzenia wg kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, wskazana w załączniku do ustawy z dn. 26.05.2022 ( Dz,U z 2022. poz. 1352).
StPr/22/2171
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przyjmowanie dostaw towarów, obsługa wysyłek paczek zgodnie z zamówieniami internetowymi, sprawdzanie dokumentacji przewozowej oraz faktur ze stanem dostawy, montaż komputerów.
StPr/22/2118
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 200 do 3 850 PLN

Praca w godzinach 6-14. Przygotowywanie posiłków w firmie cateringowej, przygotowywanie zup regeneracyjnych.
StPr/22/2138
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 4 651 PLN

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 29.12.2022. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6-14, 14-22, 22-6.
StPr/22/2110
data rozpoczęcia pracy od 29.12.2022
wynagrodzenie od od 4 981 PLN