Zamknij
REKLAMA

Strażnik Działu Ochrony Służby Więziennej

Nr oferty: StPr/23/0073Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy I kwartał 2023 r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.02.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 327 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: - obywatelstwo polskie - uregulowany stosunek do służby wojskowej - możliwość korzystania z pełni praw publicznych - osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych - osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której ie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo - co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe - zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Areszt Śledczy Wejherowo
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacje do 31.01.2023r. Wymagane dokumenty należy składać osobiście bądź listownie w Areszcie Śledczym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302 lub za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  - nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót systemem zleconym i gospodarczym; - udzielanie informacji wykonawcom robót; - przestrzeganie terminów gwarancyjnych; - nadzór nad terminowym wykonaniem zadań; - przestrzeganie reżimów technologicznym i projektówych -udzielanie informacji wykonawcom robót - opracowywanie dokumentacji przetargowej
  StPr/23/0144
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 3 850 PLN

  - terminowe usuwanie zgłoszonych usterek i uszkodzeń w obiektach budowlanych, urządzeniach i instalacjach - wykonywanie konserwacji sposobem gospodarczym, w tym uzupełnienie wymiana i naprawa instalacji, oświetlenia, osprzętu elektrycznego, tablic rozdzielczych, konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej - przeprowadzanie bieżących, okresowych przeglądów stanu urządzeń technicznych oraz instalacji.
  StPr/23/0145
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 3 570 PLN

  Wykonywanie masaży tajskich,balijskich, leczniczych,relaksacyjnych, refleksologii,dbanie o porządek na stanowisku pracy. Praca jednozmianowa w godz. 12-20.
  StPr/23/0150
  data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
  wynagrodzenie od od 22,8 PLN

  Wykonywanie masaży tajskich,balijskich, leczniczych,relaksacyjnych, refleksologii,dbanie o porządek na stanowisku pracy. Praca jednozmianowa w godz. 12-20.
  StPr/23/0151
  data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
  wynagrodzenie od od 22,8 PLN

  - przyjmowanie i wydawanie sprzętu łączności - terminowe przekazywanie do legalizacji sprzętu pomiarowego i kontrolnego - prawidłowe i na bieżąco prowadzenie ewidencji magazynowej - prawidłowe rozmieszczenie sprzętu łączności zgodnie z przepisami o gospodarce magazynowej
  StPr/23/0128
  data rozpoczęcia pracy od 01.05.2023
  wynagrodzenie od od 3 510 PLN

  - terminowe wykonywanie zadań dot. dokumentacji - udział w opracowaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego infrastruktury lotniskowej; - prowadzenie wykazów ewidencji infrastruktury lotniskowej - znajomość i przestrzeganie aktów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami
  StPr/23/0129
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 3 510 PLN

  - przeprowadzanie inwentaryzacji metodą spisu z natury - prowadzenie dokumentacji - sporządzanie sprawozdań - terminowe przekazywanie do odpowiednich służb sprawdzonych dokumentów
  StPr/23/0130
  data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
  wynagrodzenie od od 3 510 PLN

  Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz: • prowadzenie grupy przedszkolnej, • współpraca z rodzicami, • realizowanie programu pracy przedszkola, • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, • organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
  StPr/23/0134
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 200 PLN

  W zakresie obowiązków instalatora / montera jest , sumienna praca , samodzielne wykonywanie instalacji wodnych , kanalizacyjnych oraz systemów techniki grzewczej. Przy osobach ubiegających się o stanowisko prowadzących robót niezbędna jest umiejętność obsługi komputera w zakresie dobrym jak i programów takich jak Excel , Word , Norma.
  StPr/23/0135
  data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
  wynagrodzenie od od 6 800 PLN

  Naprawa samochodów osobowych, naprawa silników oraz samochodowych instalacji elektrycznych.
  StPr/23/0141
  data rozpoczęcia pracy od 28.01.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN