Zamknij
REKLAMA

Praca biurowa.
StPr/20/1149
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń i mienia wojskowego, wypełnianie dokumentacji normującej tok pełnienia służby, przestrzeganie harmonograu pracy, utrzymywanie w gotowości do użycia broń środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia służbowego. Równoważny system czasu pracy ( 24h).
StPr/20/1119
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa ręcznej myjni samochodowej. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Mile widziane również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Tryb pracy 8- godzinny.
StPr/20/1122
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od 3 200 - 4 500 PLN

Oferta stażu dla osób do 30 roku życia. - kompletowanie, numerowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych - dekretowanie prostych operacji księgowych - wprowadzanie danych do systemów księgowych FK i KPR - sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
StPr/20/1128
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Oferta stażowa dla osób do 30 roku życia. Obsługa klienta, wydawanie druków, przyjmowanie wniosków, segregowanie dokumentacji, archiwizowanie dokumentów, wysyłanie korespondencji, redagowanie pism, przygotowywanie korespondencji z instytucjami.
StPr/20/1129
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
StPr/20/1131
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

Nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oligofrenopedagog na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1112
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczyciel geografii, praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1113
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 040 PLN

Nauczyciel w placówce kształcenia specjalnego, praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1114
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczyciel w przedszkolu, oligofrenopedagog - praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1115
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

REKLAMA