Zamknij
REKLAMA
Nadzór nad prawidłowością działań wszelkich urządzeń cieplnych i sieci ciepłowniczej dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych do obsługi węzłów cieplnych czuwanie nad właściwą eksploatacją urządzeń i przesyłem energii cieplnej i elektrycznej
StPr/22/1088
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Kompleksowe zakładanie ogrodów, układanie nawodnienia, zakładanie skalniaków, budowa drewutni, pielenie.
StPr/22/1095
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Prace brukarskie. Miejsce pracy: Wejherowo, Trójmiasto.
StPr/22/1097
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Nadzór nad obiektem, planowanie przeglądów, remontów, nadzór nad pracownikami obsługi, organizowanie najmu, prowadzenie spraw związanych z majątkiem, realizacja niezbędnych zakupów materiałów i usług, realizacja czynności związanych z zamówieniami publicznymi itp. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce systemu oświaty.
StPr/22/1083
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Rozwożenie przesyłek kurierskich. Praca na terenie woj. pomorskiego.
StPr/22/1084
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Dokonywanie adnotacji w repertoriach, dokonywanie ekspedycji akt, wykonywanie czynności związanych z decyzjami merytorycznymi, wysyłanie poczty, archiwizowanie dokumentów, udzielanie informacji interesantom, sporządzanie kserokopii z akt.
StPr/22/4392
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 3 680 PLN

Weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektów; prowadzenie i weryfikacja dokumentacji projektowej (m.in. dokumentacja uczestników projektu - w tym umowy, formularze, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwroty za dojazdy); wsparcie procesu rekrutacji i promocję prowadzonych przedsięwzięć projektowych; monitoring realizowanych działań, pomiar wskaźników projektów na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowywanie raportów z działań projektowych; logistyka działań projektowych.
StPr/22/1077
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa urządzeń biurowych.
StPr/22/1078
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących obiektów Filharmonii Kaszubskiej, przy pomocy kierownika działu administracyjnego.
StPr/22/1079
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Nauczyciel logopeda. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN wg stopnia zawodowego.
StPr/22/1065
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN