Zamknij
REKLAMA

Korekta deklaracji VAT-7

15:31, 30.11.2017 | artykuł sponsorowany
Skomentuj
Fot. materiał partnera

Zdarza się, że przedsiębiorca popełni błąd w zeznaniu podatkowym. Nie jest to sytuacja komfortowa, bowiem może to powodować konkretne konsekwencje prawne. Należy pamiętać, że trzeba poprawiać wszystkie błędy. W przypadku źle wypełnionych zeznań i deklaracji do skarbówki jedyną prawidłową formą zmiany już złożonych druków księgowych jest tak zwana korekta.

VAT-7

Deklaracja VAT-7 składana jest przez czynnych podatników VAT do urzędu właściwego z miejscem zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibą firmy w przypadku innych podmiotów gospodarczych . W terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia.

W związku z ostatnimi reformami i zmianami w zakresie administracji podatkowej obecnie formularz VAT-7 przesyłany jest wyłącznie w wersji elektronicznej (poza wyjątkami ustalonymi w przepisach). Dokument należy odpowiednio podpisać, jednak sam brak posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie wyklucza możliwości złożenia deklaracji.

Przyczyny konieczności zmian w formularzu VAT-7

W obrocie gospodarczym może dojść do różnych sytuacji, w których obowiązkowa będzie korekta złożonej deklaracji VAT-7. Pierwszą z nich jest pojawienie się błędów w obliczeniach. Drugą z nich jest nieuwzględnienie wszystkich zdarzeń gospodarczych, które należało wpisać do formularza. Zdarzają się również omyłki pisarskie czy błędy w wydrukach. Bez względu na liczbę i rodzaj błędów należy poprawić wszystkie, tak aby docelowo złożony dokument był pełny oraz prawidłowy. Jedynym przypadkiem, kiedy korekta może okazać się niecelowa, jest zbyt długi czas, który upłynął od źle wypełnionej deklaracji i mogło nastąpić tak zwane przedawnienie.

Korekta VAT-7

Niezależnie od rodzaj błędu procedura przewiduje możliwość poprawy poprzez ponowne złożenie pełnej deklaracji, z oznaczeniem w odpowiednim miejscu, że jest to korekta. W przypadku jej składania należy również przeanalizować zobowiązanie do wypełnienia załączników do zeznania VAT-7, szczególnie wniosku ORD-ZU. ORD-ZU jest specjalnym dokumentem służącym do złożenia uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. W przypadku wypełniania korekty należy przeanalizować cały dokument od początku, tak aby nie dopuścić do sytuacji, że jeden z błędów został poprawiony, ale pojawiły się inne. Szczególnie pamiętać należy o odpowiednim podpisaniu dokumentu, bez czego może się on okazać nieważny.

Dodatkowe obowiązki związane ze złożeniem korekty

Po wprowadzeniu zmian do deklaracji VAT-7 może okazać się, że wyliczone zobowiązanie podatkowe będzie inne niż pierwotne. Jeżeli zapłacona kwota była zbyt duża można wnioskować o odpowiedni zwrot wpłaconych kwot. Tutaj należy pamiętać, że fiskus niczego nie zwraca „z urzędu”, a jedynie na odpowiedni wniosek podatnika. Jeżeli natomiast doszło do sytuacji, że opłacone zobowiązanie podatkowe było niższe niż powinno, razem ze składaniem korekty należy niezwłocznie dokonać wpłaty brakującej sumy wraz z ewentualnie odpowiednimi odsetkami za zwłokę (należnymi od dnia wymagalności) w przypadkach przewidzianych przepisami.

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone