Zamknij

O nas

Pomysł utworzenia nowej placówki został urzeczywistniony w ramach pierwszej na Pomorzu - Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. W założeniu szkoła ma kształcić młodzież w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i przystosowywać ją do łatwego przekwalifikowywania się zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami. Oferta edukacyjna ma gwarantować absolwentom, że z dużym prawdopodobieństwem znajdą zatrudnienie w lokalnych firmach, natomiast region pozyska wykwalifikowanych fachowców w wielu branżach.Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2006 roku i jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. W szkole prowadzone jest kształcenie w zawodach: fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, kucharz, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, wędliniarz, murarz-tynkarz, dekarz, ślusarz, złotnik-jubiler.W ostatnim czasie duży nacisk został położony na rozbudowę i unowocześnienie bazy dydaktycznej i utworzenia nowych pracowni: budowlanej, stolarskiej, gastronomicznej, mechanicznej, wyposażono je w nowy sprzęt. Unowocześniono również sieć teleinformatyczną.