Zamknij

O nas

 Urodziłem się 10 listopada 1950 roku w Rumi. Jestem kaszubą z dziada pradziada. W 1977 roku zawarłem związek małżeński z Urszulą Wruk. W 1979 roku urodziły się nam martwe bliźniaki, a w 1983 córka Małgorzata.W 1973 roku ukończyłem studia na Wydziale Chemii, Politechniki Gdańskiej. Przez 19 lat pracowałem na Politechnice Gdańskiej, gdzie obroniłem pracę doktorską w 1982 r. Otrzymałem wiele nagród za wdrożenie do produkcji chromatografów cieczowych.W 1992 r. zostałem wybrany przez Radę Miasta Rumia na Burmistrza Rumi. Stanowisko to piastowałem do listopada 2002 r.Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Od 2003 roku zostałem zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. na stanowiskach kolejno: zastępcy Dyrektora Technicznego i kierownika działu Kontraktów Europejskich.Byłem radnym miejskim, następnie radnym Sejmiku Wojewódzkiego, sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego.Działałem w NSZZ Solidarność. Byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację Rumia– Wejherowo w 2011 roku.Byłem członkiem ZCH-N od 1990, później zostałem prezesem regionu gdańskiego.W 2013 r przystąpiłem do Prawicy Rzeczypospolitej.Jestem członkiem Akcji Katolickiej, kawalerem Zakonu Rycerzy Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, prezesem fundacji „SŁOWO”, głównym organizatorem wojewódzko-metropolitalnego Konkursu Biblijnego.Urodziłem się 10 listopada 1950 roku w Rumi. Jestem kaszubą z dziada pradziada. W 1977 roku zawarłem związek małżeński z Urszulą Wruk. W 1979 roku urodziły się nam martwe bliźniaki, a w 1983 córka Małgorzata.W 1973 roku ukończyłem studia na Wydziale Chemii, Politechniki Gdańskiej. Przez 19 lat pracowałem na Politechnice Gdańskiej, gdzie obroniłem pracę doktorską w 1982 r. Otrzymałem wiele nagród za wdrożenie do produkcji chromatografów cieczowych.W 1992 r. zostałem wybrany przez Radę Miasta Rumia na Burmistrza Rumi. Stanowisko to piastowałem do listopada 2002 r.Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Od 2003 roku zostałem zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. na stanowiskach kolejno: zastępcy Dyrektora Technicznego i kierownika działu Kontraktów Europejskich.Byłem radnym miejskim, następnie radnym Sejmiku Wojewódzkiego, sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego.Działałem w NSZZ Solidarność. Byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację Rumia– Wejherowo w 2011 roku.Byłem członkiem ZCH-N od 1990, później zostałem prezesem regionu gdańskiego.W 2013 r przystąpiłem do Prawicy Rzeczypospolitej.Jestem członkiem Akcji Katolickiej, kawalerem Zakonu Rycerzy Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, prezesem fundacji „SŁOWO”, głównym organizatorem wojewódzko-metropolitalnego Konkursu Biblijnego.