Zamknij
REKLAMA

Pracownik gospodarczy - konserwator

Nr oferty: StPr/22/1380Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Kalwaryjska 3 oraz Strzelecka 15 3, 15, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: 1) Otwieranie budynku szkoły. 2) Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości. 3) Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych 4) Dbanie o porządek wokół szkoły (boiska, chodniki, pielęgnacja trawników, w tym w szczególności: koszenie trawników, grabienie i usuwanie liści, zamiatanie ciągów komunikacyjnych, odśnieżanie). 5) Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych). 6) Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora Praca wg grafiku w godz. 6-20.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Uprawnienia:
  • konserwacja budynków
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Kalwaryjska 3, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
   Osoba do kontaktu: Mariola Kwaśniewska
   Numer telefonu: 58 672-25-11
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon
   Prace ogólnobudowlane. Wymagania: sumienność, doświadczenie w pracy w branży budowlanej, chęć do pracy. Praca w terenie, głównie okolice Trójmiasta. Pracodawca zapewnia dowóz z Wejherowa. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od kwalifikacji.
   StPr/22/1433
   data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Praca fizyczna, koszenie trawy kosiarka i kosą spalinową, cięcie żywopłotu, zakłądanie trawników z rolki i siewu, nasadzenia roślin, wycinka i przycinka drzew, krzewów, drobne prace brukarskie. Praca w terenie.
   StPr/22/1447
   data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
   wynagrodzenie od od 25 do 35 PLN

   Praca biurowa przy digitalizacji dokumentów, rejestracja, skanowanie i indeksacja dokumentów, masowe skanowanie i indeksacja dokumentów, wprowadzanie danych. Praca w godz. 6-14. 14-22.
   StPr/22/1450
   data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
   wynagrodzenie od od 3 152 PLN

   Prace fizyczne związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (prace przy remontach cząstkowych, prace przy utrzymaniu poboczy), bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, prace przy wycince drzew, krzaków, samosiejek, pielęgnacji zadrzewienia. Roboty związane z odwodnieniem gróg , czyszcenia studni wpustu ulicznego i korytek ściekowych, wymiana i prodtowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od stażu pracy. Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
   StPr/22/1411
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 do 3 300 PLN

   Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy III kwartał 2022 r.
   StPr/22/1412
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
   wynagrodzenie od od 4 327 PLN

   Sprzątanie klatek schodowych we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Wejherowa, Bolszewa. Praca 4 dni w tygodniu po 4h.
   StPr/22/1414
   data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
   wynagrodzenie od od 21 PLN

   Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków) Zakres wykonywanych zadań w ramach programu: Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w : 1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.); 2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 3) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 4) załatwieniu spraw urzędowych, 5) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 6) korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). Czas trwania usług asystencji osobistej usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie www.pcprwejherowo.pl
   StPr/22/1416
   data rozpoczęcia pracy od 20.07.2022
   wynagrodzenie od od 40 PLN

   Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków) Zakres wykonywanych zadań w ramach programu: Usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w: 1) Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym udzielanie pomocy czynnościach życiowych tj. m. in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej umożliwienie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 2) Wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in. zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. 3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in. spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie www.pcprwejherowo.pl
   StPr/22/1417
   data rozpoczęcia pracy od 20.07.2022
   wynagrodzenie od od 40 PLN

   Obróbka i przygotowywanie potraw ( burgery, pizza itp), obsługa klienta, dbanie o czystość.
   StPr/22/1423
   data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
   wynagrodzenie od 1 565 PLN

   1) Otwieranie budynku szkoły. 2) Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości. 3) Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych 4) Dbanie o porządek wokół szkoły (boiska, chodniki, pielęgnacja trawników, w tym w szczególności: koszenie trawników, grabienie i usuwanie liści, zamiatanie ciągów komunikacyjnych, odśnieżanie). 5) Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych). 6) Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora Praca wg grafiku w godz. 6-20.
   StPr/22/1380
   data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN