Zamknij
REKLAMA

Kucharz

Nr oferty: StPr/22/2138Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 12 Marca 193, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Praca w godzinach 6-14. Przygotowywanie posiłków w firmie cateringowej, przygotowywanie zup regeneracyjnych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 651 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe, gastronomiczne
  Uprawnienia:
  • Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
   Wymagania dodatkowe
   Wykształcenie:
   • średnie zawodowe, gastronomiczne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: staż pracy min. 3 lata
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Lokal gastronomiczny Tawerna Andrzej Kotłowski
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: 12 Marca 193, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
    Osoba do kontaktu:
    Numer telefonu: 600-021-276, 58 672-10-03
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: CV
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: telefon
    - sporządzanie planu rzeczowo-finansowego - nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi - przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów - prowadzenie rejestrów obrotów materiałowych
    StPr/22/2139
    data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
    wynagrodzenie od od 3 150 PLN

    - przygotowywanie projektów planów rzeczowych oraz rzeczowo-finansowych wydatków budżetowych na podstawie wyciągu z plany finansowego jednostki - dokonywanie zmain w ukłądzie wykonawczym sekcji sprzetu infrastruktury - sporządzanie sprawozdań
    StPr/22/2140
    data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 150 PLN

    - prowadzenie obowiązujących w służbie mundurowej rejestrów - prowadzenie kart wyposażenia osobistego zołnierzy zawodowych oraz pracowników - prowadzenie i kompletowanie bieżącej dokumentacji
    StPr/22/2141
    data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 150 PLN

    Wymiana, naprawa, montażi konserwacja instalacji oświetleniowej i elementów oświetlenia w tym żarówek, świetlówek, lamp, lampek.wymiana , naprawa i konserwacja instalacji wody i centralnego ogrzewania, regulacja drzwi i okien, prace ślusarskie, w tym montaż i regulacja zamków. Praca w terenie.
    StPr/22/2162
    data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    Przeszkolenie w zakresie BHP, zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy, zapoznanie sie z obiegiem dokumentacji w ARiMR oraz z KPA, obsługa sprzętu biurowego, , pomoc podczas przyjmowania wniosków, pomoc w archiwizacji, pomoc w zakresie czynności związanych z przyjmowaniem oraz dystrybucją korespondencji.
    StPr/22/2163
    data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    Przygotowywanie, zakładanie i bieżąca obsługa akt postepowań prowadzonych w kancelarii, bieżąca obsługa poczty, przygotowywanie projektów pism ich wydruk oraz wysyłka, udział w czynnościach egzekucyjnych/terenowych w charakterze protokolanta, zlecone prace biurowe.
    StPr/22/2165
    data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    - kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu: substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych i kosmetycznych, detergentów; - kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie prekursorów narkotyków kategorii 2 i kategorii 3, legalnego wykorzystania nowych substancji psychoaktywnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych; - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób związanych z warunkami pracy; - przygotowywanie projektów dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. Docelowo umowa o pracę na cza nieokreślony. Miejsce wykonywania pracy - teren powiatu wejherowskiego. Wysokość wynagrodzenia wg kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, wskazana w załączniku do ustawy z dn. 26.05.2022 ( Dz,U z 2022. poz. 1352).
    StPr/22/2171
    data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    Przyjmowanie dostaw towarów, obsługa wysyłek paczek zgodnie z zamówieniami internetowymi, sprawdzanie dokumentacji przewozowej oraz faktur ze stanem dostawy, montaż komputerów.
    StPr/22/2118
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
    wynagrodzenie od od 3 200 do 3 850 PLN

    Praca w godzinach 6-14. Przygotowywanie posiłków w firmie cateringowej, przygotowywanie zup regeneracyjnych.
    StPr/22/2138
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
    wynagrodzenie od od 4 651 PLN

    Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 29.12.2022. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6-14, 14-22, 22-6.
    StPr/22/2110
    data rozpoczęcia pracy od 29.12.2022
    wynagrodzenie od od 4 981 PLN