Zamknij
REKLAMA

Praca na stanowisku pracownik budowlany. Wymagania: znajomość ogólnych prac remontowo-budowlanych: umiejętność malowania, układania glazury, montowania płyt K-G. Praca w terenie.
StPr/20/0675
data rozpoczęcia pracy od 09.04.2020
wynagrodzenie od od 4 210 PLN

Praca zgodnie ze stanowiskiem. Na terenie woj. pomorskiego.
StPr/20/0676
data rozpoczęcia pracy od 09.04.2020
wynagrodzenie od od 6 362,5 PLN

Nauczanie przedmiotów zawodowych: rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, pracownia komputerowego wspomagania projektowania w chłodnictwie i klimatyzacji. Wynagrodzenie wg tabeli MEN.
StPr/20/0677
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczanie praktycznych przedmiotów zawodowych - pracownia montażu urządzeń i instalacji chłodniczych. Wynagrodzenie wg rozporządzenia MEN.
StPr/20/0678
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 418 PLN

Nauczanie przedmiotów zawodowych: - podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych - przepisy ruchu drogowego - budowa pojazdów samochodowych Wynagrodzenie wg tabeli MEN.
StPr/20/0679
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 756 PLN

Prace brukarskie przy układaniu kostki. Miejsce pracy Wejherowo ul. Tartaczna 28 oraz budowy w obrębie max 50 km.
StPr/20/0681
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Prace ziemne. Miejsce pracy Wejherowo ul. Tartaczna 28 oraz budowy w obrębie max 50 km.
StPr/20/0682
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót; - udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu; - przestrzeganie terminów gwarancyjnych; - nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomosci; - koordynowanie robót budowlanych
StPr/20/0667
data rozpoczęcia pracy od 06.04.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

montaż, naprawa, konserwacja oraz modernizacja: instalacji wodnych, instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania), instalacji kanalizacyjnych.
StPr/20/0663
data rozpoczęcia pracy od 09.04.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEW
StPr/20/0654
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 3 363 PLN

REKLAMA

© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone