Zamknij
REKLAMA

Nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oligofrenopedagog na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1112
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczyciel geografii, praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1113
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 040 PLN

Nauczyciel w placówce kształcenia specjalnego, praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1114
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczyciel w przedszkolu, oligofrenopedagog - praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1115
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczyciel wychowawca w grupach wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie karty Nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z tabelą MEN.
StPr/20/1116
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Opieka pielęgnacyjna, usługi w gospodarstwie domowym, usługi opiekuńcze. Pracodawca na początek proponuje umowę zlecenie, a w dalszej kolejności umowę o pracę. Wynagrodzenie w całości do uzgodnienia w zależności od umiejętności i kwalifikacji kandydata. Miejsce wykonywania pracy - praca w terenie, głównie u klienta w domu.
StPr/20/1083
data rozpoczęcia pracy od 29.06.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

- Przestrzeganie praw dziecka w placówce - odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie dyżuru - realizacja i opracowanie planu pomocy dziecku - kierowanie procesem wychowawczym dziecka - organizacja pracy z grupą dzieci
StPr/20/1087
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Nauczyciel logopeda lub neurologopeda w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN wg stopnia awansu zawodowego.
StPr/20/1091
data rozpoczęcia pracy od 29.06.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

Nauczyciel do kierunku kształcenia "Monter zabudowy i prac wykończeniowych w budownictwie" przedmioty: rysunek budowlany, technologia robót wykończeniowych. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN wg stopnia awansu zawodowego.
StPr/20/1094
data rozpoczęcia pracy od 29.06.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
StPr/20/1095
data rozpoczęcia pracy od 29.06.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

REKLAMA