Zamknij
REKLAMA
Praca magazyniera w hurtowni w systemie tradycyjnym.
StPr/21/0373
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

- wysyłanie i sortowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej - ekspediowanie poczty do Sądu, Aresztu oraz Policji - odkładanie zwrotek oraz sprawdzanie prawomocności - sporządzanie wykazów poczty przychodzącej i wychodzącej - odbieranie telefonów, udzielanie niektórych informacji petentom zleconych przez kierownika sekretariatu - zakładanie i zszywanie okłądek postępowań karnych - animizacja akt - archiwizacja akt - praca w systemie Informatycznym Prokuratury SIP Libra 2,5 - redagowanie zleconych pism
StPr/21/0375
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Wykonywanie instalacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych, wykonywanie linii energetycznych kablowych napowietrznych średniego i niskiego napięcia. PRACODAWCA OFERUJE/ GWARANTUJE 1. Praca tylko na terenie Trójmiasta 2. Dowóz pracowników na budowę oraz z budowy 3. Odzież roboczą 4. Niezbędna narzędzia do pracy 5. Dla chętnych możliwośc pracy na akord 6. Praca od poniedziałku do piątku 7. Dodatek pieniężny dla kierowcy - doliczany do stawki dziennej w miesięcznym okresie rozliczeniowym 8. Dodatkowe ubezpieczenie grupowe. 9. Umowa o pracę na czas określony i stały.
StPr/21/0361
data rozpoczęcia pracy od 24.02.2021
wynagrodzenie od od 18,33 PLN

Rehabilitacja dzieci
StPr/21/0340
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym, pisanie planów terapeutycznych, dbałość o czystość miejsca pracy, dbałość o higienę podopiecznych.
StPr/21/0341
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 120 PLN

Dbanie o ład i porządek na hali produkcyjnej, rozładunek, załadunek, przyjęcie towaru.
StPr/21/0345
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

-praca ze słuchaczami kursu florystycznego
StPr/21/0346
data rozpoczęcia pracy od 23.02.2021
wynagrodzenie od od 1 975,16 PLN

Prowadzenie sklepu, weryfikacja dostaw, tworzenie grafiku, rozliczanie pracowników wg harmonogramu pracy, zamówienia towaru, przygotowywanie towaru do sprzedaży. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.
StPr/21/0332
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Asystowanie przy zabiegach stomatologicznych.
StPr/21/0300
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- organizowanie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich - prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze śrdków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych - wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyzannie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych - organizacja wystaw - organizacja pokazów i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego - udział w przedsięwzięciach lokalnych, służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich
StPr/21/0303
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

REKLAMA