Zamknij
REKLAMA
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 13.07.2021, 15.09.2021, 03.11.2021, 30.12.2021. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6-14,14-22,7-19,19-7,22-6.
StPr/21/0787
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2021
wynagrodzenie od od 4 981 do 5 548 PLN

Rozładunek i załadunek towarów, wystawianie dokumentów handlowych.
StPr/21/0775
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

Wykonywanie instalacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych, wykonywanie linii energetycznych kablowych napowietrznych średniego i niskiego napięcia. PRACODAWCA OFERUJE/ GWARANTUJE 1. Praca na terenie Niemiec i Trójmiasta 2. Po zakończeniu kontraktu na terenie Niemiec gwarantujemy ciągłość zatrudnienia na terenie Trójmiasta 3. Gwarantujemy zakwaterowanie na terenie Niemiec 4. Na terenie Trójmiasta zapewniamy dowóz pracowników na budowę 5. Odzież roboczą 6. Niezbędne narzędzia i elektronarzędzia do pracy 7. Dodatek pieniężny dla kierowcy w Polsce - doliczany do stawki dziennej w miesięcznym okresie rozliczeniowym 8. Na terenie Niemiec praca od poniedziałku do soboty 9. Na terenie Trójmiasta praca od poniedziałku do piątku 10. Dodatkowe ubezpieczenie grupowe po okresie próbnym 11. Umowa o pracę na czas określony i stały 12. Wynagrodzenie za pracę na terenie Niemiec do uzgodnienia, wysokośc stawki uzależniona od doświadczenia 13. Przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Niemiec to 10.05.-15.07.2021 r.
StPr/21/0755
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 18,33 PLN

Wykonywanie masażu klasycznego
StPr/21/0757
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych, obsługa urządzeń i sieci elektroenergetycznych, montaż konstrukcji pod okablowanie, wykonywanie instalacji odgromowych itp.
StPr/21/0747
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie pomiarów elektrycznych
StPr/21/0748
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Strzyżenie damsko - męskie. Docelowo umowa na czas nieokreślony. Praca jednozmianowa w godz: 10-18. Wynagrodzenie podstawa + % od utargu.
StPr/21/0753
data rozpoczęcia pracy od 20.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- samodzielne naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie listy płac - dokonywanie potrąceń komorniczych - naliczanie podatku od wynagrodzeń PIT 4, sporządzanie deklaracji podatkowych dla wszystkich pracowników Spółki (PIT 11) - obliczanie wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków oraz prowadzenie kartotek zasiłkowych - wnioski o świadczenia rehabilitacyjne oraz o rentę i emeryturę (do ZUS) - obsługa programu Płatnik - zgłoszenia, wyrejestrowania, dokumenty rozliczeniowe (sporządzanie oraz wysyłka) - sporządzanie i prowadzenie pełnych rozliczeń i raportowania do ZUS, US, PPK, GUS - merytoryczne wsparcie dla pracowników w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podatków - obsługa PPK - obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw płacowych - przygotowanie raportów zbiorczych/ zarządczych na potrzeby księgowości i zarządu
StPr/21/0741
data rozpoczęcia pracy od 16.04.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu 2. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji 3. Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej 4. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych (...) Pełna treść ogłoszenia o naborze na stronie BIP Ośrodka
StPr/21/0742
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1. Ustalanie stanu zatrudnienia wg osób i etatów 2. Ustalanie listy emerytów i rencistów, byłych pracowników OSW 3. Kontrola urlopów wypoczynkowych, opieki nad dzieckiem do 14 roku życia, urlopów uzupełniających wykorzystanych i należnych 4. Kontrola badań lekarskich wstepnych i okresowych oraz szkoleń BHP (...) Pełna treść ogłoszenia o naborze na stronie BIP Ośrodka
StPr/21/0743
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA