Zamknij
REKLAMA

S6 można budować

16.00, 18.01.2016
Skomentuj
REKLAMA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 4 stycznia ustaliła, że decyzja środowiskowa dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork ? Obwodnica Trójmiasta w wariancie II-A2 stała się ostateczna. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w tej sprawie, po rozpatrzeniu 27 odwołań wniesionych przez strony postępowania. Oznacza to, że inwestor - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może bez przeszkód budować drogę S6 w wariancie II-A2. Planowana droga S6 na odcinku Lębork ? Obwodnica Trójmiasta poddana ocenie środowiskowej ma parametry ma około 64 km długości, jest drogą dwujezdniową czteropasmową, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu do każdej głównej jezdni drogowej. Przebiegać będzie przez następujące obszary chronione: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka, OChK Pradoliny Redy Łeby oraz otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przetnie też korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym KPn-20B Kaszubski Północny oraz korytarze ekologiczne znaczenia lokalnego przebiegające przez ww. obszary chronionego krajobrazu.

W ramach przedsięwzięcia, w celu ograniczenia oddziaływania drogi S6 na środowisko, zaplanowano szereg urządzeń ochrony środowiska, w celu:

-ochrony zwierząt przed możliwością kolizji z pojazdami, zapewnienie ich swobodnej migracji oraz skuteczne zniwelowanie niekorzystnego wpływu drogi na korytarze ekologiczne planuje się wykonanie 8 przejść dla dużych zwierząt, 9 przejść dla średnich zwierząt, 36 przejść dla małych zwierząt, 66 przejść dla płazów i obustronne ogrodzenie drogi o wysokości minimum 2,2 m -zminimalizowania kolizji hiropterofauny z drogą poprzez podwyższenie pułapu jej przelotów i ograniczenie śmiertelności, w miejscach lokalnych migracji nietoperzy planuje się wykonać ekrany o wysokości co najmniej 4,5 m

-ochrony przeciwhałasowej planuje się wykonać 134 ekrany akustyczne

-ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczonymi spływami wód opadowych planuje się zastosować system urządzeń oczyszczających w postaci przydrożnych rowów trawiastych, osadników, zbiorników retencyjnych, separatorów oraz zastawek awaryjnych.

Ponadto dla zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz wzdłuż drogi ekspresowej S6, na 82 odcinkach planuje się nasadzenia zieleni o łącznej długości około 30 km. Planowane pasy zieleni stanowić będą również ochronę przed hałasem oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza.

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%