Zamknij
REKLAMA

Przesłanki rozwodu

10:28, 12.09.2018 | ?.W
REKLAMA
Skomentuj

Współcześnie bardzo popularnym zjawiskiem, wśród ludzi w różnym wieku, jest uzyskiwanie przez nich rozwodu. „Kiedyś” ludzie mieli opory i wątpliwości moralne, środowiskowe, rodzinne, religijne itp. „Kiedyś” to znaczy jeszcze 15 – 20 lat temu oczywiście w zależności od miejsca zamieszkania, czy to w mieście czy to na wsi.

W chwili obecnej, zwłaszcza w miastach, co najmniej połowa osób wstępująca w nowy związek małżeński, następnie się rozwodzi. Nie można już mówić o stereotypie ludzi w wieku około pięćdziesięciu lat przechodzących kryzys wieku średniego i z tego powodu rozstających się. Wiek osób występujących do sądu o orzeczenie rozwodu jest bardzo zróżnicowanych. Dużo spraw zakładanych jest przez osoby około 30 roku życia oraz te po 60 roku życia lub starsze.

Nie da się już tak jasno wskazać, która grupa wiekowa jest najbardziej liczna, co miało miejsce jeszcze na początku dwudziestego pierwszego wieku. Wiele osób nie zastanawia się na tym czy spełnia przesłanki umożliwiające rozwiązanie związku małżeńskiego. Ludzie trywializują i mówią, że wszyscy się rozwodzą i dlaczego oni by nie mieli tego zrobić.

W pierwszej kolejności powinni spojrzeć do ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znajdą tam artykuł 56, który da im pewien wgląd w stan prawny, który jest niezbędny do orzeczenia rozwodu. By właściwie zrozumieć przesłanki rozwodu powinni zaczerpnąć informacji u mecenasa, adwokat rozwód potraktuje indywidualnie i będzie w stanie dopasować stan prawny do stanu faktyczne, tak by właściwie poprowadzić konkretną sprawę.

Przepisy wskazują jasno kiedy możemy uzyskać rozwód przed sądem. Gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać by sąd rozwiązał ich związek małżeński przez orzeczenie rozwodu. Przepis nie daje nam definicji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, orzecznictwo już tak. Małżonków łączą więzi: fizyczna, duchowa i gospodarcza. Zupełny i trwały rozkład pożycia oznacza teoretycznie zanik wszystkich tych więzi. Jednak oczywiście trzeba pamiętać, że każda sprawa jest zasadniczo inna i te więzi w każdym małżeństwie mogą wyglądać trochę inaczej.

Nie wolno zapominać, iż w artykule 56 są również negatywne przesłanki rozwodu. Czyli mimo, iż doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie powinien orzec rozwodu. Taką sytuację mamy np. gdy rozwód mógłby spowodować naruszenie dobra wspólnych małoletnich dzieci lub były sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, np. choroba jednego z małżonków. Rozwód nie jest dopuszczalny także gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Mając na uwadze powyższe pamiętać należy by dokładnie wpasować stan faktyczny swojej sprawy w ramy przepisów ustawy, by nie mieć problemów na etapie sądowym.

(?.W)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone