Zamknij
REKLAMA

Nowa ustawa deweloperska od 1 lipca 2022

09:41, 23.06.2022 | materiał partnera

Dziesięć lat po wejściu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wchodzi nowa regulacja, do której dodany będzie zapis o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku. Co się zmieni w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami?

Dlaczego potrzebna jest nowa ustawa deweloperska?

W uzasadnieniu do zmian, które mają zostać wprowadzone od 1 lipca 2022 roku, ustawodawca podkreśla, w szerokiej analizie związanej z obecnie funkcjonująca ustawą deweloperską, potrzebę wprowadzenia szeregu modyfikacji w zapisach, ich doprecyzowania i uzupełnienia. Prawne i praktyczne problemy w jej stosowaniu mogły być przeszkodą w efektywnej ochronie nabywców w relacjach z deweloperem, która stanowi cel wprowadzenia nowej regulacji. W wyniku oceny ustalono, że cele, które powinna realizować nowa ustawa to:

  • poprawa skuteczności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego,
  • wzrost poziomu akceptacji regulacji po stronie przedsiębiorców.

Celem jest więc zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w szczególności eliminacji ryzyka utraty przez nich środków finansowych. Więcej o prawach i obowiązkach dewelopera w tym aspekcie przeczytasz na https://domardevelopment.pl/deweloper-kto-to-i-czym-sie-zajmuje/

Do jakich umów z deweloperem będzie miała zastosowanie nowa ustawa?

Przepisy nowej ustawy deweloperskiej mają mieć zastosowanie do każdej nowej umowy zawieranej przez dewelopera z klientem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się ustanowić prawa wynikające z umowy deweloperskiej, w tym także do umów zawieranych po zakończeniu inwestycji budowlanej. Dotychczasowa praktyka na rynku nieruchomości pokazała, że umowy deweloperskie były stosowane do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ogólnie rzecz biorąc, od 1 lipca 2022 roku zobowiązanie dewelopera będzie zawierało:

  • przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - wybudowanie, ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie przedmiotu na nabywcę;
  • po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, ale przed ustanowieniem odrębnej własności - ustanowienie prawa odrębnej własności oraz jego przeniesienie na nabywcę;
  • po ustanowieniu odrębnej własności - przeniesienie przedmiotu nabycia na nabywcę.

Rozszerzony zakres dokumentów do umowy rezerwacyjnej

Nowa ustawa rozszerzy także zakres dokumentów, jakie deweloper będzie musiał przedstawić klientowi w razie jego woli. Przede wszystkim dodano obowiązek przedstawienia interesantowi decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaświadczenia o samodzielności lokalu, a także aktu ustanowienia jego odrębnej własności, zgody banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu. Ponadto prospekt informacyjny zostanie uzupełniony o datę uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zakończenie budowy.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%