Zamknij
REKLAMA

Plany rozwoju miasta na kolejne dziesięć lat

11:04, 11.01.2021 | R.K
Skomentuj
REKLAMA

Rok 2020 był ostatnim, który obejmowała kończąca się strategia rozwoju miasta. Aby zachować ciągłość polityki rozwojowej, do prac nad nową strategią przystąpiono jeszcze w 2019 roku.

Projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030” został uchwalony na ostatniej, grudniowej sesji Rady Miejskiej i 1 stycznia wchodzi w życie.

- Nasza strategia, którą w nawiązaniu do miejskiego hasła promocyjnego roboczo nazywamy „Reda z perspektywą 2030”, wskazuje trzy kluczowe obszary rozwoju miasta, formułując dla nich cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki planowanych działań do roku 2030 – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

Prace nad dokumentem trwały rok. W tym czasie sporządzono m.in. diagnozę społeczno-gospodarczą miasta i pytano mieszkańców, jak się w Redzie mieszka. Do opracowania strategii został powołany zespół, w skład którego weszli przedstawiciele najważniejszych środowisk i grup społecznych, razem decydując o najistotniejszych kierunkach działań na rzecz rozwoju miasta. Gotowy projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony Radzie Miejskiej.

- Nowa strategia opiera się na badaniu wzajemnych zależności procesów zachodzących w trzech obszarach – mówi Krzysztof Krzemiński. – To obszar środowiskowo-przestrzenny, obszar gospodarczy i obszar społeczny. Do każdego z nich przypisano cele strategiczne, czyli: „Reda… z zieloną perspektywą” - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej i ochrona środowiska naturalnego; „Mieszkam i pracuję w Redzie” - wzrost ilości miejsc pracy i konkurencyjność lokalnej gospodarki oraz „W Redzie jest miejsce dla każdego” - poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Cele strategiczne zostały rozwinięte w celach operacyjnych. Tu przykładem niech będą ochrona środowiska naturalnego i adaptacja do zmian klimatu, wykorzystanie lokalnych walorów środowiskowych i kulturowych do rozwoju sektora MŚP oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego przez wzrost znaczenia dialogu społecznego w realizacji polityki miejskiej.

Strategia rozwoju to podstawowy i nadrzędny dokument polityki rozwoju miasta, punkt wyjścia do opracowania planistycznych dokumentów samorządowych oraz podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z źródeł krajowych i europejskich. Wyznaczone kierunki działań mają charakter ogólny i nie określają dokładnych kryteriów i uwarunkowań ich realizacji. Na to przyjdzie czas przy planowaniu konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów społecznych, które muszą się wpisywać w przyjęte właśnie na kolejną dekadę założenia polityki miejskiej.

- Strategia „Reda z perspektywą 2030” została opracowana własnymi siłami zespołu i pracowników Urzędu - mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza i zarazem przewodniczący zespołu opracowującego strategię. – Na spotkania zapraszaliśmy też radnych. Bardzo ważnym elementem prac był udział mieszkańców, którzy mogli się wypowiedzieć w konsultacjach społecznych, a wcześniej – podczas badania ankietowego na temat jakości i poziomu życia w Redzie.

Nad „Strategią Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030” głosowało dwudziestu z dwudziestu jeden radnych. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały.

(R.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA