Zamknij
REKLAMA

Ogrzewanie przyjazne środowisku

11:14, 26.07.2018 | ?.W
REKLAMA
Skomentuj

Czym palić w piecu, aby jak najmniej szkodzić środowisku? Oto przykłady rozwiązań.

Stosunkowo nowym rodzajem paliwa do kotłów domowych jest ekogroszek.

?To jeden z typów węgla, stanowiący jego najdrobniejszą frakcję, która zostaje poddawana procesowi formowania pod wysokim ciśnieniem, a także suszenia w celu nadania odpowiednich parametrów kaloryczności oraz efektywności spalania. Gdzie można go wykorzystać?

Ekogroszek jest jednym z typów węgla, dla których wskazane jest korzystanie z nowszych typów kotłów. W sugestiach dostawców tego paliwa wspomina się o specjalnych kotłach z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym. Ekogroszek może być również wykorzystywany w standardowych kotłach zasypowych. Cechuje się wysoką kalorycznością, niskim poziomem zawartości siarki (0,71%). Jest również korzystnym produktem biorąc pod uwagę jego właściwości fizyko-chemiczne, jak: wytrzymałość i bardzo niska wilgotność.

Wykorzystywanie drewna do opalania pieców jest uważane za przyjazne dla środowiska.

Drewno jest surowcem odnawialnym, powszechnie dostępnym oraz tanim, a co najważniejsze bezpiecznym dla ludzi oraz środowiska. Ale czy zawsze? Oczywiście tylko wtedy, kiedy jest odpowiednio przygotowane i poprawnie spalane.

Optymalną wilgotnością do spalania drewna jest przedział od 10 do 20%. Mokrego drewna zużywa się blisko dwa razy więcej niż rzeczywiście potrzeba. Dlaczego? Podczas spalania mokrego drewna mnóstwo ciepła zostaje przeznaczone na odparowanie wody. Jednak mokre drewno to nie tylko strata energii, ale poważne niebezpieczeństwo dla domu. Podczas takiego spalania wewnątrz komina odkłada się łatwopalna smoła, która grozi zapłonem. Obok tego w procesie spalania tego typu paliwa powstaje mnóstwo niebezpiecznych związków lotnych, w tym pyłów drobnych frakcji, które dostają się do atmosfery, stanowiąc znaczącą część smogu.

Najlepszym piecem do spalania drewna jest kocioł dolnego spalania. To rozwiązanie jest najbardziej ekologiczne, ponieważ po zmieszaniu z powietrzem wtórnym umożliwia ono spalanie lotnych związków organicznych w wysokich temperaturach.

W odwrocie są instalacje wykorzystujące olej opałowy. Powodem tego jest cena instalacji, konieczność urządzenia odpowiednio dużej kotłowni ze zbiornikami na paliwo i koszt oleju opałowego. Ponadto kotły na olej wymagają w porównaniu do np. gazowych częstszego serwisowania.

Więcej naukowo opracowanych informacji na temat przyjaznych środowisku paliw można znaleźć na stronie odpowiedzialnywegiel.pl.

Ciepłownie wychodzą naprzeciw potrzebom

Tam, gdzie jest to możliwe warto skorzystać z usług ciepłowni. Jedną z głównych przyczyn tzw. niskiej emisji są niewydajne piece węglowe, dlatego coraz częściej zmierza się do ich likwidacji i zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe lub przyłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej

Miejska sieć ciepłownicza jest najlepszą alternatywą dla domowych pieców.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze rozwijają się zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami, modernizują infrastrukturę, pozyskują środki zewnętrzne na wymianę starych sieci na rury preizolowane, co znacznie ogranicza straty w dystrybucji ciepła. Poprawa efektywności przesyłu ciepła pozwala zmniejszać zużycie energii i wpływa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów. Inwestycje w potencjał ekologiczny skutkują wymiernymi efektami ekologicznymi. I tak np.:

 • W roku 2013 gdyński OPEC zrealizował dofinansowany z funduszy unijnych projekt budowy kogeneracji w Wejherowie, opartej o silnik gazowy, którego celem było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta. Przeprowadzona kosztem 22 mln zł inwestycja oraz modernizacja istniejącej ciepłowni Nanice spowodowały ponad 12-krotny spadek emisji pyłów w Wejherowie w ciągu ostatnich 5 lat.
 • W Gdyni i Rumi w latach 2011-2015 OPEC poddał termomodernizacji sieć ciepłowniczą o łącznej długości ponad 30 km (oszczędność energii wyniosła ok. 77 tys. GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 – o ok. 8 tys. ton).

OPEC udziela wsparcia technicznego i finansowego, oferuje także pomoc przy sporządzeniu dokumentacji technicznej. Buduje węzły jednocześnie oferując ich dofinansowanie. OPEC dofinansowuje aż 75% kosztów budowy przyłącza, Klienci pokrywają tylko 25% kosztów. Dodatkowo firma współfinansuje koszty w rozszerzeniu dostawy o ciepłą wodę użytkową.

Decydując się na budowę węzła na zasadzie własności OPEC klient może czuć się bezpiecznie. Każda instalacja poddawana jest okresowym kontrolom technicznym i fizykochemicznym, a stały serwis zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega awariom. Optymalna sprawność urządzeń, powoduje, że generują one niższe koszty.

Coraz większa świadomość

Wejherowo może być przykładem skutecznych działań, które prowadzą do zauważalnych efektów. Straż miejska w ubiegłym roku przeprowadzała kontrole nieruchomości pod kątem sprawdzania jakich paliw w piecach używają mieszkańcy. Szczególną uwagę zwracano na problem spalania śmieci w przydomowych piecach.

- Swoistej inwentaryzacji poddanych zostało 5600 nieruchomości, w tym 3600 to budynki jednorodzinne, a 2000 to mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Dziś już wiadomo, że większość, bo 54% właścicieli budynków jednorodzinnych ma piece zasilane gazem, olejem opałowym lub ma ogrzewanie elektryczne. Są też gospodarstwa domowe z ogrzewaniem geotermalnym, pompami ciepła itp. Nadal 1446 mieszkań ogrzewanych jest kotłami węglowymi i na drewno, co stanowi prawie 48%. Zjawiskiem pozytywnym jest to, że właściciele 148 budynków indywidualnych zdecydowali się podłączyć do sieci OPEC. Jeszcze 118 mieszkańców swoje domy ogrzewa piecami kaflowymi – mówi Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Mieszkańcy Wejherowa dążą również do wymiany starych kotłów grzewczych na nowe. Według ankiety 732 właścicieli zdecydowanie deklaruje wymianę kotła grzewczego na ekologiczny. Póki co, ze względów finansowych wymiany pieca nie przewiduje 466 właścicieli, a 248 nie ma zdania na ten temat. Municypalni przygotowali raport, w którym zapisano szczegółowe dane związane z ogrzewaniem mieszkań i podgrzewaniem wody. Wyniki tej inwentaryzacji przekazano prezydentowi miasta. Trzeba przyznać, że nie wszystkie oddziały miejskich strażników na Pomorzu wykazują się tak kompleksową aktywnością w walce o czyste powietrze.

Od 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Ten akt prawny zakazuje stosowania w konstrukcji pieca rusztu awaryjnego. Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani użytkowania przed 1 października 2017 roku, przepisy tego rozporządzenia wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2018 roku. Po tej dacie pieca, typowego kopciucha, już nie kupimy. Również w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych, podwyższono normy jakościowe węgla.

Póki co, straż miejska nadal prowadzić będzie kontrole kotłowni w przypadku podejrzenia, że właściciel spala odpady. Warto też pamiętać, że za spalanie odpadów w domowym piecu sprawca może otrzymać mandat. Wzrasta ilość kontroli związanych z ustalaniem czym mieszkańcy Wejherowa palą w przydomowych piecach.

- Na zgłoszenie mieszkańców strażnicy sprawdzają, czy w piecach nie są spalane śmieci i inne odpady. W roku 2016 od 1 października do 13 grudnia strażnicy wykonali 44 kontrole. W tym samym okresie 2017 roku, kontroli przeprowadzono 56. Trzy osoby ukarano mandatami karnymi, a dwóm udzielono pouczeń. Co ciekawe, nikt z ukaranych nie odwoływał się do sądu, choć mieli takie prawo, gdyby nie zgadzali się z decyzją strażników – mówi komendant Hinca.

Kontrole pokazują, że nie zawsze czarny dym wydobywający się z komina świadczy o spalaniu śmieci. Na ten stan rzeczy często ma wpływ złej jakości paliwo (węgiel), mokre drewno, piece dolnego spalania odpalane od dołu, a nie od góry oraz złe rozwiązanie techniczne pieców wyprodukowanych domowym sposobem itp. Na terenie miasta Wejherowa mamy prawie 5000 nieruchomości, w tym 4508 budynków indywidualnych i 471 wielorodzinnych. Kontrola wykonana przez straż miejską w pierwszym półroczu 2017 roku wykazała, że ponad 54% mieszkańców Wejherowa posiada piece na paliwa ekologiczne, reszta swoje mieszkania ogrzewa jeszcze piecami węglowymi. Problemy z zanieczyszczeniem środowiska i występującym smogiem dotyczą tej drugiej grupy.

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić niedomówienia co do możliwości wejścia strażników na teren posesji w celu kontroli. Zgodnie z art. 397 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. W godzinach od 6 do 22 – na posesje prywatne. Kontrolujący może przeprowadzać badania, żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywać i przesłuchiwać w zakresie ustalenia stanu faktycznego. Nie są więc prawdziwe opinie mówiące o tym, że możemy odmówić wejścia funkcjonariuszom, którzy chcą sprawdzić, co spalamy w piecu.

Czeka nas jeszcze długi proces do osiągnięcia takich wskaźników czystości powietrza jak ma to miejsce w bogatszych częściach Europy. Cena gazu jest tam w stosunku do zarobków niższa niż w Polsce. Od lat mówi się, że powinno się wdrażać rozwiązania systemowe, aby polepszyć stan powietrza. Gminy pomagają w finansowaniu zakupu pieców zasilanych gazem. Jednak przy tak wysokich cenach gazu to na właścicieli mieszkań spada ogromny koszt eksploatacji kotła gazowego. Mieszkańców zachodniej Europy koszt ogrzewania domostwa piecem tak bardzo nie martwi.

Stojąc przed takimi wyzwaniami, musimy zadbać o jakość powietrza w sposób, w jaki tylko potrafimy, nikt za nas tego nie zrobi.

Poradnik oszczędzania:

 • zadbaj o izolację ścian, podłóg i dachu
 • sprawdź instalację wewnętrzną
 • zamontuj ekrany za grzejnikami
 • grzejniki nie powinny być obudowane ani zasłonięte
 • wchodząc do klatki schodowej pamiętaj o zamykaniu wszystkich drzwi
 • zanim zaczniesz wietrzyć mieszkanie zakręć zawory termostatyczne przy grzejnikach
 • obniż temperaturę w pomieszczeniach, z których nie korzystasz
 • na noc zmniejsz temperaturę w swojej sypialni (wpłynie to korzystnie na twoje zdrowie)
 • zmniejsz zużycie ciepłej wody (np. stosując prysznic zamiast napełniania wanny).

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(?.W)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone