Zamknij
REKLAMA

Strażnik Działu Ochrony Służby Więziennej

Nr oferty: StPr/22/2112Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy IV kwartał 2022 r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 327 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: - obywatelstwo polskie - osoba niekarana korzystająca z pełni praw publicznych i cywilnych - posiadająca co najmniej wykształcenie średnie, odpowiednie kwalifikacje zawodowe - zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Areszt Śledczy Wejherowo
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacje do 30.09.2022r. Wymagane dokumenty należy składać osobiście bądź listownie w Areszcie Śledczym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302 lub za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  - sporządzanie planu rzeczowo-finansowego - nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi - przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów - prowadzenie rejestrów obrotów materiałowych
  StPr/22/2139
  data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 150 PLN

  - przygotowywanie projektów planów rzeczowych oraz rzeczowo-finansowych wydatków budżetowych na podstawie wyciągu z plany finansowego jednostki - dokonywanie zmain w ukłądzie wykonawczym sekcji sprzetu infrastruktury - sporządzanie sprawozdań
  StPr/22/2140
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 150 PLN

  - prowadzenie obowiązujących w służbie mundurowej rejestrów - prowadzenie kart wyposażenia osobistego zołnierzy zawodowych oraz pracowników - prowadzenie i kompletowanie bieżącej dokumentacji
  StPr/22/2141
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 150 PLN

  Wymiana, naprawa, montażi konserwacja instalacji oświetleniowej i elementów oświetlenia w tym żarówek, świetlówek, lamp, lampek.wymiana , naprawa i konserwacja instalacji wody i centralnego ogrzewania, regulacja drzwi i okien, prace ślusarskie, w tym montaż i regulacja zamków. Praca w terenie.
  StPr/22/2162
  data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  Przeszkolenie w zakresie BHP, zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy, zapoznanie sie z obiegiem dokumentacji w ARiMR oraz z KPA, obsługa sprzętu biurowego, , pomoc podczas przyjmowania wniosków, pomoc w archiwizacji, pomoc w zakresie czynności związanych z przyjmowaniem oraz dystrybucją korespondencji.
  StPr/22/2163
  data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  Przygotowywanie, zakładanie i bieżąca obsługa akt postepowań prowadzonych w kancelarii, bieżąca obsługa poczty, przygotowywanie projektów pism ich wydruk oraz wysyłka, udział w czynnościach egzekucyjnych/terenowych w charakterze protokolanta, zlecone prace biurowe.
  StPr/22/2165
  data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  - kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu: substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych i kosmetycznych, detergentów; - kontrola przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie prekursorów narkotyków kategorii 2 i kategorii 3, legalnego wykorzystania nowych substancji psychoaktywnych oraz przestrzegania przepisów dotyczących zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych; - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób związanych z warunkami pracy; - przygotowywanie projektów dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. Docelowo umowa o pracę na cza nieokreślony. Miejsce wykonywania pracy - teren powiatu wejherowskiego. Wysokość wynagrodzenia wg kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, wskazana w załączniku do ustawy z dn. 26.05.2022 ( Dz,U z 2022. poz. 1352).
  StPr/22/2171
  data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Przyjmowanie dostaw towarów, obsługa wysyłek paczek zgodnie z zamówieniami internetowymi, sprawdzanie dokumentacji przewozowej oraz faktur ze stanem dostawy, montaż komputerów.
  StPr/22/2118
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 200 do 3 850 PLN

  Praca w godzinach 6-14. Przygotowywanie posiłków w firmie cateringowej, przygotowywanie zup regeneracyjnych.
  StPr/22/2138
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
  wynagrodzenie od od 4 651 PLN

  Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 29.12.2022. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6-14, 14-22, 22-6.
  StPr/22/2110
  data rozpoczęcia pracy od 29.12.2022
  wynagrodzenie od od 4 981 PLN