Zamknij
REKLAMA
- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót systemem zleconym i gospodarczym; - udzielanie informacji wykonawcom robót; - przestrzeganie terminów gwarancyjnych; - nadzór nad terminowym wykonaniem zadań; - przestrzeganie reżimów technologicznym i projektówych -udzielanie informacji wykonawcom robót - opracowywanie dokumentacji przetargowej
StPr/23/0144
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 850 PLN

- terminowe usuwanie zgłoszonych usterek i uszkodzeń w obiektach budowlanych, urządzeniach i instalacjach - wykonywanie konserwacji sposobem gospodarczym, w tym uzupełnienie wymiana i naprawa instalacji, oświetlenia, osprzętu elektrycznego, tablic rozdzielczych, konserwacja instalacji elektrycznej i odgromowej - przeprowadzanie bieżących, okresowych przeglądów stanu urządzeń technicznych oraz instalacji.
StPr/23/0145
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 570 PLN

Wykonywanie masaży tajskich,balijskich, leczniczych,relaksacyjnych, refleksologii,dbanie o porządek na stanowisku pracy. Praca jednozmianowa w godz. 12-20.
StPr/23/0150
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Wykonywanie masaży tajskich,balijskich, leczniczych,relaksacyjnych, refleksologii,dbanie o porządek na stanowisku pracy. Praca jednozmianowa w godz. 12-20.
StPr/23/0151
data rozpoczęcia pracy od 31.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

- przyjmowanie i wydawanie sprzętu łączności - terminowe przekazywanie do legalizacji sprzętu pomiarowego i kontrolnego - prawidłowe i na bieżąco prowadzenie ewidencji magazynowej - prawidłowe rozmieszczenie sprzętu łączności zgodnie z przepisami o gospodarce magazynowej
StPr/23/0128
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2023
wynagrodzenie od od 3 510 PLN

- terminowe wykonywanie zadań dot. dokumentacji - udział w opracowaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego infrastruktury lotniskowej; - prowadzenie wykazów ewidencji infrastruktury lotniskowej - znajomość i przestrzeganie aktów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami
StPr/23/0129
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 510 PLN

- przeprowadzanie inwentaryzacji metodą spisu z natury - prowadzenie dokumentacji - sporządzanie sprawozdań - terminowe przekazywanie do odpowiednich służb sprawdzonych dokumentów
StPr/23/0130
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 510 PLN

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz: • prowadzenie grupy przedszkolnej, • współpraca z rodzicami, • realizowanie programu pracy przedszkola, • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, • organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
StPr/23/0134
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

W zakresie obowiązków instalatora / montera jest , sumienna praca , samodzielne wykonywanie instalacji wodnych , kanalizacyjnych oraz systemów techniki grzewczej. Przy osobach ubiegających się o stanowisko prowadzących robót niezbędna jest umiejętność obsługi komputera w zakresie dobrym jak i programów takich jak Excel , Word , Norma.
StPr/23/0135
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 6 800 PLN

Naprawa samochodów osobowych, naprawa silników oraz samochodowych instalacji elektrycznych.
StPr/23/0141
data rozpoczęcia pracy od 28.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN