Zamknij
REKLAMA

Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych. Obsługa korespondencji wychodzącej. Opracowywanie pism związanych ze współpracą z innymi urzędami. Archiwizacja dokumentacji. Obsługa urządzeń biurowych. Pozostałe zadania zlecone przez przełożonych.
StPr/20/1200
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Fakturowanie, wysyłka towaru do klienta, przygotowanie paczek dla firm kurierskich.
StPr/20/1201
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przyjmowanie towarów na magazyn, składowanie towarów z zachowaniem określonego systemu identyfikacji, wydawanie i kompletowanie towaru, wykonywanie odbioru ilościowego i jakościowego towaru.
StPr/20/1182
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót; - udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu; - przestrzeganie terminów gwarancyjnych; - nadzór nad terminowym wykonaniem zadań wynikających z rocznego planu remontów nieruchomości; - koordynowanie robót budowlanych
StPr/20/1183
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

- dbanie o właściwe zabezpieczenie zbrojenia - systematyczna kontrola stanów magazynowych pod względem ilościowym i jakościowym - prowadzenie ewidencji magazynowej - dbanie o wzorowy porządek w przydzielonym magazynie - zapobieganie powstawania strat - znajomość zasad ruchu pojazdu w wojsku i obowiązków dysponenta pojazdów
StPr/20/1187
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 770 PLN

Dbanie o czystość kuchni, obróbka wstepna surowców, przygotowanie dań regionalnych, sporządzanie listy zaopatrzenia, odbieranie zamówień, planowanie produkcji. Okres próbny umowa zlecenie, nastęonie umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca wg grafiku w godz. 9-19.
StPr/20/1188
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Gotowanie, sprzątanie, obieranie i szatkowanie warzyw. Okres próbny umowa zlecenie, następnie umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca wg grafiku w godz. 9-19.
StPr/20/1190
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Nauczyciel wychowania fizycznego w placówce kształcenia specjalnego na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie zgodne z tabelą MEN. Wymiar czasu pracy: 18/18.
StPr/20/1164
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Nauczyciel biologii i chemi w placówce kształcenia specjalnego na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie zgodne z tabelą MEN. Wymiar czasu pracy: 18/18.
StPr/20/1168
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Praca na stanowisku nauczyciel przedszkola. Wysokość wynagrodzenia uzależniona od kwalifikacji i umiejętności kandydata. Praca wg grafiku, przedszkole czynne w godz. 6-17.
StPr/20/1172
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 3 500 PLN

REKLAMA