Zamknij
REKLAMA

Wykonywanie instalacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych, wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Mile widziane również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
StPr/20/1362
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 6 500 PLN

Pomoc w wykonywaniu instalacji w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych, wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Mile widziane również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
StPr/20/1363
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 4 000 PLN

Sprzątanie, oczyszczanie terenu.
StPr/20/1364
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Samodzielna księgowa: KPiR, znajomość prawa podatkowego, rozliczenia ZUS.
StPr/20/1353
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

Praca z dziećmi w wieku od 3 do 6 roku życia. Wynagrodzenie wg stopnia awansu zawodowego.
StPr/20/1346
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

Księgowa.
StPr/20/1335
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Wykonywanie prac kancelaryjnych, pomoc w redagowaniu i sporządzaniu pism, obsługa komputera oraz urządzeń biurowych tj. ksero, faks, prowadzenie korespondencji, archiwizacja dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt, wykonywanie prac pomocniczych i porządkowych.
StPr/20/1336
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Oferta dla osób zarejestrowanych w PUP w Wejherowie. Prace fizyczne, do przyuczenia.
StPr/20/1342
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Nauczyciel WOS w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wymiar etatu 3/18. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN wg stopnia awansu zawodowego.
StPr/20/1343
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 464 PLN

ZGODNY Z PROGRAMEM PRAKTYK ZAWODOWYCH
83/8/2020
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 246,58 PLN

REKLAMA