Zamknij
REKLAMA
Dbanie o czystość kuchni, obróbka wstępna surowców, przygotowanie dań regionalnych, sporządzanie listy zaopatrzenia, odbieranie zamówień, planowanie produkcji. Okres próbny umowa zlecenie, nastęonie umowa o pracę na czas nieokreślony. Praca wg grafiku w godz. 9-19.
StPr/21/1573
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Obsługa baru, wydawanie posiłków. Wymiar etatu oraz wynagrodzenie do uzgodnienia. Praca wg grafiku w godz. 9-20.
StPr/21/1574
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Sprzątaczka jest zobowiązana: 1)utrzymywać w czystości i porządku przydzielone pomieszczenia szkolne oraz teren wokół szkoły. 2)Wietrzyć sale lekcyjne przed i po zajęciach w każdym dniu. 3)Pielęgnować kwiaty. 4)Dbać o czystość tablic szkolnych. 5)Zamieść podłogę i przetrzeć na mokro. 6)Codziennie przecierać na mokro: meble, sprzęt, parapety, stolarkę okienną i drzwiową. 7)Na bieżąco opróżniać kosze ze śmieci. 8)Wycierać kurze z przedmiotów wiszących na ścianach. 9)Wymyć okna na bieżąco. 10)W ubikacjach: a)czyścić miski klozetowe i pisuary przydzielonymi środkami czystości oraz odkażającymi wg zasad przyjętych w szkole, b)czyścić podłogi oraz glazurę na ścianach, c)uzupełniać brakujące środki higieny na bieżąco (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło). i inne uzgodnione w
StPr/21/1572
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Nauczyciel zawodowych przedmiotów logistyczno-spedycyjnych w zawodzie technik logistyk/ technik spedytor. Wymiar etatu 18 godz./ tydzień. Wynagrodzenie zgodne z tabelą MEN.
StPr/21/1566
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

Sprzątanie klatek schodowych oraz terenów zewnętrznych.
StPr/21/1562
data rozpoczęcia pracy od 27.07.2021
wynagrodzenie od od 2 350 PLN

Koordynowanie prac spawalniczych, udział w budowaniu wykonywanych konstrukcji oraz kontrola procesów produkcyjnych wraz z kontrolą końcową. Nadzór nad pracownikami produkcyjnymi.
StPr/21/1558
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentacji w zakresie ?wiadcze? rodzinnych, ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz ?wiadcze? wychowawczych. Obs?uga korespondencji wychodz?cej. Opracowywanie pism zwi?zanych ze wspó?prac? z inymi urz?dami. Archiwizacja dokumentacji. Obs?uga urz?dze? biurowych. Pozosta?e zadania zlecone przez prze?o?onych.
StPr/21/1514
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obs?uga maszyn kuchennych typu: frytkownica, sma?alnica. obs?uga kasy - przewidziane jest szkolenie 3 dniowe. Wymagana jest ksi??eczka sanepidowska.
StPr/21/1528
data rozpoczęcia pracy od 21.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Wystawianie dokumentów sprzeda?y wraz z dokumantami towarzysz?cymi prowadzenie bie??cej gospodarki magazynowej, obs?uga klientów, kontakt z biurem rachunkowym w celu uzgadniania warto?ci sprzeda?y oraz stanów i obrotów magazynowych. Pocz?tkowo umowa o prace na okres próbny , docelowo umow ana czas nieokre?lony.
StPr/21/1499
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca na budowie. Praca w terenie.
StPr/21/1500
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 24 PLN

REKLAMA