Zamknij
REKLAMA

Dowiedz się czym jest upadłość konsumencka?

13:17, 07.01.2020 | materiały partnera

Upadłość konsumencka jest postępowaniem upadłościowym wszczętym wobec osoby fizycznej, która nie posiada działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim jednak pozwala osobom, które nie potrafią spłacić swoich długów rozpocząć nowy etap w życiu i uregulować należności.

Jak postępuje proces postępowania upadłościowego?

Jeśli konsument podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, musi udać się do sądu rejonowego z wydziałem gospodarczym ds. upadłościowych. Następnie sąd sprawdzi jego faktyczny stan zadłużenia, porównując go z zapisami PU. Jeśli okaże się, że zadłużenie nie powstało na skutek rażących uchybień i zaniedbań ze strony konsumenta, sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z prawem, majątek konsumenta stanie się wówczas tzw. masą upadłościową, którą będzie zarządzał syndyk. Majątek zostanie spieniężony i w ten sposób wierzyciele otrzymają część należności. Przed ostatecznym umorzeniem części długów, zostaje określony plan spłaty wierzycieli. Po jego realizacji, niezaspokojone w toku postępowania długi zostają umorzone. Upadłość konsumencka jest bardziej przyjaznym rozwiązaniem niż postępowanie egzekucyjne, mimo, że konsument zostaje pozbawiony swojego majątku.

Jak określić skład masy upadłościowej?

Masą upadłościową jest majątek zadłużonego. Zalicza się do niej nieruchomości oraz akcje, udziały w firmach i część wynagrodzenia. Pod uwagę brany jest stan majątkowy z dnia ogłoszenia postępowania oraz majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Syndyk może zainteresować się również masą spadkową czyli wspólnym majątkiem małżonków. Dokładny opis masy upadłościowej znajduje się w PU, a szczegółowe informacje o upadłości konsumenckiej dostępne są na: https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-konsumencka/. Utrata majątku jest skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zgodnie z prawem, zadłużony może starać się o środki na wynajem innego lokalu, jeśli jego mieszkanie lub dom zostały zajęte przez syndyka. Konsument nie może popaść w stan bezdomności. Istnieje również możliwość wyłączenia pewnych rzeczy z masy upadłościowej. Przykładem jest samochód, jeśli tylko nie ma on znaczącej wartości pieniężnej, a dla konsumenta ma dużą wartość użytkową. Z racji tego, że proces upadłościowy ingeruje w majątek wspólny, małżonek zadłużonego może domagać się należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Tylko rozdzielność majątkowa podpisana minimum dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, może uchronić część majątku od zajęcia przez syndyka.

Czy możesz skorzystać na odpowiednio przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym?

Mimo, że podczas postępowania upadłościowego konsument traci majątek, zyskuje spokój psychiczny i zostaje oddłużony. Należy pamiętać, że postępowanie komornicze ma charakter windykacyjny i jest prowadzone do momentu odebrania wszystkich należności przez wierzycieli. Koszty ogłoszenia upadłości są natomiast niewielkie, jeśli konsument nie ma majątku. Musi on jedynie zapłacić 30zł za złożenie wniosku w sądzie.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© gwe24.pl | Prawa zastrzeżone