Zamknij
REKLAMA
Przygotowywanie dań w barze. Praca wg grafiku w godz. 10-21. Okres próbny umowa zlecenie, następnie umowa o pracę.
StPr/21/0416
data rozpoczęcia pracy od 20.03.2021
wynagrodzenie od 18,3 - 20 PLN

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 13.07.2021, 15.09.2021, 03.11.2021, 30.12.2021.
StPr/21/0395
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2021
wynagrodzenie od 4 981 - 5 548 PLN

Obsluga sprzętu kosmetycznego, manicure, pedicure, masaż twarzy, zabiegi kosmetyczne.
StPr/21/0397
data rozpoczęcia pracy od 02.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych, obsługa urządzeń i sieci elektroenergetycznych, montaż konstrukcji pod okablowanie, wykonywanie instalacji odgromowych, itp.
StPr/21/0400
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie pomiarów elektrycznych
StPr/21/0401
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- obsługa Klienta zgodnie z standardami firmy; - obsługa kasy fiskalnej; - dokładanie towaru z magazynu na sklep; - prace porządkowe na magazynie; - dbanie o czystość i estetykę sklepu
StPr/21/0403
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

Terapeuta specjalistycznych usług opiekuńczych. Praca w miejscu zamieszkania dziecka, w godzinach popołudniowych.
StPr/21/0389
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 45 PLN

- księgowanie PKPiR - naliczanie i odliczanie podatku VAT - sporządzanie list płac i deklaracji ZUS - sporządzanie dokumentów do ZUS - kontakt z klientami - obsługa poczty elektronicznej, ksero, skanera
StPr/21/0391
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od 2 800 - 4 500 PLN

Praca magazyniera w hurtowni w systemie tradycyjnym.
StPr/21/0373
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

- wysyłanie i sortowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej - ekspediowanie poczty do Sądu, Aresztu oraz Policji - odkładanie zwrotek oraz sprawdzanie prawomocności - sporządzanie wykazów poczty przychodzącej i wychodzącej - odbieranie telefonów, udzielanie niektórych informacji petentom zleconych przez kierownika sekretariatu - zakładanie i zszywanie okłądek postępowań karnych - animizacja akt - archiwizacja akt - praca w systemie Informatycznym Prokuratury SIP Libra 2,5 - redagowanie zleconych pism
StPr/21/0375
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

REKLAMA